Tìm kiếm

Nhà tài trợ


Theo thống kê có đến 73% người về già hối hận vì không hiểu mình là ai, nên không thể  định hướng cho bản thân thời son trẻ. 
"Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
Vì thế chúng tôi rất mong sự chung tay góp sức của quý ân nhân để đem đến tương lai tươi sáng cho các bạn trẻ Việt.


Danh sách nhà tài trợ cho dự án Tư vấn nghề. net
  1. Trương Thị Anh Đào - cựu sinh viên Toán - Tin học thuộc đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Lương Minh Khoa - cựu sinh viên Toán - Tin học thuộc đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Mnh.
  3. Nguyễn Thu Hồng - cựu sinh viên khoa hóa thuộc đại học Quy Nhơn, Bình Định.
  4. Nguyễn Quang Huy - cựu sinh viên Công nghệ thông tin thuộc đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Nghệ An.
  5. Trương Khôi Nguyên - cựu sinh viên Toán - tin học thuộc đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.
  6. Nguyễn Phước Duy - cựu sinh viên Công nghệ thông tin thuộc đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
  7. Nguyễn Văn Đạt - cựu sinh viên Toán thuộc đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh.