Tìm kiếm

Hướng dẫn khám phá mục đích và bài học cuộc sống

Theo thống kê có đến 73% số người về già hối hận vì không biết mục đích cuộc sống cũng như tiềm năng thực sự của mình nên không thể tự định hướng cho bản thân rồi sống một cuộc đời uổng phí, thậm chí có người còn tìm đến cái chết khi tuổi đời còn quá non trẻ,... Sống trong một nền văn hóa chịu ảnh hưởng nặng nề của định kiến, dư luận xã hội nên những thói quen cũ vẫn cứ tiếp tục diễn ra, ... Việc phân tích vân tay sẽ giúp hiểu được bức tranh lúc bẩm sinh. Vì vân tay và não bộ có mối quan hệ tương quan 1:1 với nhau. Từ đó có thể đánh giá được tính cách, lựa chọn lĩnh vực hoạt động, giải mã được mục đích và bài học cuộc sống, ...