Tìm kiếm

Mật mã Myers - 16 nhóm tính cách cá nhân

Trắc nghiệm tính cách của Briggs Myers sẽ giúp bạn phần nào nhận ra được những điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản thân ở thời điểm hiện tại, để từ đó có cách phát huy sở trường, khắc phục sở đoản, định hướng phát triển bản thân một cách toàn diện (trong tương lai bạn cần làm lại bài trắc nghiệm này để có thể đánh giá được sự thay đổi của bản thân). Xem hướng dẫn tại đây!