Tìm kiếm

Mật mã Gardner - 8 loại hình thông minh


Nhà tâm lý và nhà giáo dục Howard Gardner đã khám phá ra mỗi chúng ta vốn sở hữu ít nhất 8 loại hình trí thông minh, đại diện chính xác hơn cho sự đa dạng của con người trong việc thu nhận và ứng dụng kiến thức. Và nếu biết bản thân mình thuộc loại hình thông minh nào, bạn sẽ dễ đạt được thành công hơn trong học tập cũng như trong công việc/sự nghiệp.